รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33

ครม. ไฟเขียว มอบเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33

สำหรับคนไทยคนไหนที่เป็นผู้ประกันตน อยู่ในรายชื่อของประกันสังคมมาตรา 33 เฮลั่นแน่นอน เนื่องจากตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบ จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีจำนวน จะจ่ายเงินเยียวยารวดเดียวเลย ในจำนวน 15,000 บาท

ประกาศจากทางด้านโฆษกรัฐบาล ได้มีการลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยา ให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คืออะไร

มาตรา 33 จำนวน 11.3 ล้านคน

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี จากการตรวจสอบ มีผู้ประกันตนในระบบ จำนวนกว่า 11 ล้านราย ผู้ประกันตน มาตรา  33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณีด้วยกัน ได้แก่ เจ็บป่วย, เสียชีวิต, ว่างงาน, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ชราภาพ และ สงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาท ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 59,776 คน เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ไปจนถึงเดือน สิงหาคม 2563 แต่การจ่ายเงิน จะเป็นการจ่ายแบบรวดเดียวเลย คือจำนวน 15,000 บาท ล่าสุดยังไม่มีการระบุวัน และ เวลา ในการจ่ายเงินออกมาที่ชัดเจน สำหรับงบประมาณ การดำเนินโครงการนี้ จะอยู่ที่ 896.64 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *