ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา เราชนะ

ไขข้อสงสัย ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาทผ่านมาตรการ เราชนะ แต่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นทดแทน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *