ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเราชนะ งวด 4 วันนี้

เช็คด่วน เงินเยียวยาเราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนงวด 4 วันนี้

โครงการเราชนะ ล่าสุดทางกระทรวงการคลัง ได้มีการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้กับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ได้มีการคัดกรองและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้ว และในส่วนของการยืนยันการใช้สิทธิ์โครงการ เราชนะในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 4 คิดเป็นจำนวนเงิน 675 บาท หรือ 700 บาท ให้กับประชาชนในกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

จากการตรวจสอบล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกระทรวงการคลังได้แจ้ง นส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการรายย่อย โครงการเราชนะ ที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ที่กำหนดให้รับชำระค่าสินค้า หรือ บริการโดยตรงจากประชาชนตามราคาสุทธิของสินค้า หรือบริการนั้นๆจะมีการซื้อ-ขาย สินค้าหรือบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง ทางกระทรวงการคลังขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อย รวมไปถึงประชาชนปฎิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ สามารถแจ้งเบาะแส และส่งหลักฐานการกระทำผิดได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หรือสามารถส่งทาง Email ที่ wewin@fpo.go.th

ถ้าหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด หรือว่ามีพฤติกรรมการฉวยโอกาสเช่นการขึ้นราคาสินค้า และบริการเกินควรของผู้ประกอบการร้านค้าเราชนะ และผู้ให้บริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถร้องเรียนได้ผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569 หรือสามารถแจ้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนพร้อมหลักฐานในการร้องเรียนผ่านทาง email address ที่ 1569@dlt.go.th หากตรวจสอบแล้วว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริงทางกระทรวงการคลังจะทำการระงับการใช้แอปถุงเงิน และทำการระงับการใช้จ่ายให้กับร้านค้าทันที และจะดำเนินกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *