ผลของโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยมากแค่ไหน?

ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการจ้างงานแรงงานไทย

 • ผลการศึกษาจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ออกมาให้บทสรุปว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการจ้างงานในตลาดแรงงานของไทยมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจำนวนแรงงานในประเทศไทยจะมีแนวโน้มยากจนสูงขึ้น

 • โดยมีการวิเคราะผลการจ้างงานในแต่ละไตรมาสของปี 2563 และปี 2562 เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเติบโตของตลาดแรงงานไทย ในปี 2562 พบว่า ลักษณะของแรงงานมีความสัมพันธ์กับการจ้างงาน และการจ้างงานขึ้นอยู่กับความสามารถของแรงงานในตลาดแรงงานไทย และความพร้อม
  ของมาตรการคุ้มครองแรงงานทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ด้วย

  • ข้อมูลการจ้างงานในตลาดแรงงานไทยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา
   • อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานไทยอยู่ที่ 67.0 %
   • อัตราการว่างงานที่ต่ำมากถึง 0.7 %
   • การจ้างงานทั้งหมด 37.6 ล้านคน
    • จำนวนการจ้างงานประมาณ 45.6 % เป็นผู้หญิง และส่วนใหญ่มักจะแต่งงานแล้ว
    • จำนวนแรงงานที่เป็นเยาวชน (15-24) รวมถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในการศึกษาหรือการฝึกอบรม หรือที่เรียกว่า แรงงานนอกระบบ (NEET) มีจำนวนแรงงานประมาณ 1.4 ล้านคน หรือประมาณ 14.9 %

ตลาดแรงงานในไตรมาสแรกของปี 2563

 • ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นผ่านทั้งทางตรง (ผลจากการล็อกดาวน์ประเทศ) และทางอ้อม (ภาคการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว) ผลกระทบในทั้งสองทางมีแนวโน้มที่จะรุนแรง ถือว่าเป็นสัญญาณของการเติบโตที่หยุดชะงักในตลาดแรงงานของไตรมาสแรกปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนขึ้น และขยายวงกว้างไปในอีกหลายเดือนข้างหน้า

 • แรงงานนอกระบบ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์โควิด-19 เนื่องจากขาดรายได้ที่มั่นคง และไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมใดๆ โดยเฉพาะแรงงานหรือพนักงานรายวันและรายชั่วโมงที่ต้องให้หยุดงานชั่วคราว ทำให้มีจำนวนแรงงานลดลงเกือบครึ่งล้านคนในระหว่างช่วงไตรมาสแรกปี 2562 และไตรมาสแรกปี 2563

 • หนึ่งในผลกระทบหลักของ COVID-19 ในตลาดแรงงานในประเทศไทย คือความยากจนของแรงงานไทยที่เพิ่มขึ้น โดยผลการศึกษานี้วัดจากชั่วโมงการทำงานและการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ/สังคมที่ลดลง และการสูญเสียของรายได้ของกลุ่มแรงงานนอกระบบจะเพิ่มขึ้นตามมาอีกเช่นกัน คาดว่าจำนวนคนที่จะยากจนเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.7 % เป็นอย่างน้อย 11% ของการจ้างงานทั้งหมดในปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ภาวะเศรษฐกิจถดถอย’ คืออะไร? ส่งผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทยในปี 2020

IMF กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ที่มาของบทความเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.un.or.th/wp-content/uploads/2020/06/Impact-Assessment-of-COVID-19-on-employment-and-labour-market-in-Thailand-.pdf 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *