ปัญหาเด็กจบใหม่ ตกงานหลายแสนคน

วิกฤตครั้งใหญ่ บัญฑิตจบใหม่ อาจตกงานยาว เนื่องจากพิษโควิด-19

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *