ปัญหาเด็กจบใหม่ ตกงานหลายแสนคน

กระทบหนัก ผลจากโควิด-19 ทำให้เด็กจบใหม่ ไม่มีงานทำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายๆกิจการ และ บริษัท ต้องปิดตัวลง นอกจากนี้ ยังส่งผลให้หลายๆธุรกิจ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้ส่งผลต่อพนักงานบริษัทหลายๆแห่งที่ต้อง ถูกจ้างออก หรือ leave without pay ในช่วงที่โควิด เข้ามาในประเทศไทย อีกหนึ่งเรื่องที่ภาครัฐควรจะต้องกังวล นั่นก็คือ บัณฑิตจบใหม่ ที่มีจำนวนกว่า 5 แสนคน ที่ตอนนี้กำลังหางานอยู่ เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ งดรับพนักงานเพิ่ม

จากการเปิดเผยของรองประธานสภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้า และ อุตสาหกรรมไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้มีความกังวลในเรื่องของตัวเลข นักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2563 ที่มีจำนวนกว่า 5 แสนคน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ว่างงานถาวร เพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แถมตอนนี้ บริษัทต่างๆ ยังไม่มีนโยบาย ที่จะรับคนเพิ่ม ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทย จะมีมาตรการผ่อนคลายทำให้หลายๆกิจการ และ กิจกรรม สามารถกลับมาดำเนินได้ตามปกติ แต่เราปฎิเสทไม่ได้เลยว่า ธุรกิจ และ เศรษฐกิจ โดยรวมของในประเทศไทย ไม่สามารถกลับมาดำเนินได้เหมือนแต่ก่อน ทำให้เกิดผลกระทบต่อ แรงงานในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.6 ล้านคน

ในส่วนของเด็กจบใหม่ ถ้าหากปล่อยให้ว่างงาน 1 ปี หรือ 2 ปี ขึ้นไป อาจจะเป็นคนที่ตกงานแบบถาวร เด็กจบใหม่ส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่จบระดับ อุดมศึกษา ซึ่งไม่ตรงความต้องการของนายจ้าง แถมตอนนี้มีผลกระทบต่อโควิด-19 อีกด้วย ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานเพิ่มเป็นอย่างมาก ทางรัฐบาลควรจะต้องมี มาตรการดูแลเด็กจบใหม่ของปีนี้ และ อาจจะต้องใช้งบประมาณจ้างเด็กทำงาน โดยรัฐอาจจะให้เงินอุดหนุนทั้งหมด หรือ อุดหนุนครึ่งหนึ่ง เอกชนอีกครึ่งหนึ่ง

กำลังซื้อของประชาชนคนไทยในประเทศถึงแม้ว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้น หลังจากที่ปลดล็อกดาวน์ไปแล้ส แต่ก็ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ ต้องพึงพาต่างชาติแต่ ณ ปัจจุบัน ต่างชาติ ยังไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ นอกจากนี้ อุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบ และ ยังคงได้รับผลกระทบต่อไป นั่นก็คือ อุตสหกรรมส่งออก ธุรกิจบางส่วนเสามารถดำเนินได้ 50% เท่านั้น ทำให้ต้องลดแรงงานลง แถมตอนนี้ภาคการเกษตร ยังประสบปัญหาภัยแล้งด้วย ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการออกมาช่วยเหลือ พี่น้องชาวเกษตรกร ก็ตาม ยังคงทำให้หนี้ภาคครัวเรือนของไทยเรา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ เหตุผลต่างๆเหล่านี้ ทำให้เราประเมินการล่วงหน้าได้เลยว่า “คนไทยจนลง” สำหรับคนไทยที่ยังมีแรงซื้ออยู่ ก็มีมาตรการใช้จ่ายอย่างประหยัด อะไรที่ไม่จำเป็น ยังไม่ซื้อ เน้นซื้อแต่ของที่จำเป็น ของต้องใช้ต้องบริโภค

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *