“สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับ บริษัท กันตาร์ ประเทศไทย รายงานผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา ที่แบรนด์ต่างๆ ใช้จ่ายบนสื่อดิจิทัล ในปี 2018 มีมูลค่าถึง 17,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 36% จากปี 2017 ที่มีมูลค่า 12,400 ล้านบาท และคาดการณ์ปี 2019 เติบโตเพิ่ม 16% มีมูลค่า 19,692 ล้านบาท”

โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดในปี 2018 คือ ยานยนต์ (2,361 ล้านบาท), สื่อสาร (1,925 ล้านบาท), สกินแคร์ (1,454 ล้านบาท), เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮล์ (1,148 ล้านบาท) และธนาคาร (1,080 ล้านบาท)

 

สำหรับมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2019 นี้ DAAT และ Kantar ประเทศไทย คาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่จะลงทุนในสื่อดิจิทัลมากที่สุด 5 ลำดับแรกนั้นจะยังคงเป็นอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่

1.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (2,783 ล้านบาท)

2.กลุ่มการสื่อสาร (2,115 ล้านบาท)

3.กลุ่มสกินแคร์ (1,753 ล้านบาท)

4.กลุ่มธุรกิจธนาคาร (1,396 ล้านบาท)

5.กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ (1,239 ล้านบาท)

ส่วนอุตสาหกรรมกลุ่มค้าปลีกจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ว่า มีการใช้จ่ายเงินบนสื่อดิจิทัลเติบโตขึ้นในอัตราที่สูงที่สุดในปี 2019 โดยจะเติบโตมากขึ้น 47% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,029 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มธุรกิจธนาคารที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากขึ้น 29% คิดเป็นมูลค่า 1,396 ล้านบาท

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคม DAAT ได้ให้ความเห็นว่าการเติบโตของการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่เพิ่มมากขึ้น การที่นักการตลาดเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านข้อมูลจากช่องทางดิจิทัลต่างๆ และนำเอาความรู้นั้นมาใช้ในการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย ทำให้สื่อดิจิทัลให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าสำหรับนักการตลาด ซึ่งการเติบโตนี้จะยังคงมีความต่อเนื่องไปในปี 2019 อีกด้วย

ทางด้าน คุณคาร์ลอส โดมินเกส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ กันตาร์ อินไซท์ ประเทศไทย กล่าวว่า การลงทุนในการตลาดดิจิทัลยังคงเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลยุทธ์ทางการตลาดปรับเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง จากที่เน้นเรื่องการกระจายข้อมูลเปลี่ยนไปเป็นการสร้างบทสนทนา จาก Lead Generation ไปเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระบบนิเวศน์ดิจิทัลของไทยเดินทางมาถึงจุดที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆจึงสำคัญยิ่ง ในปี 2561 เราได้เห็นว่านักการตลาดเริ่มเชื่อมต่อกิจกรรมการตลาดดิจิทัลในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร

เทรนด์ต่อเนื่องจากปี 2018 – 2019 จากการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาบนสื่อดิจิทัลแบบรายอุตสาหกรรม

  • อุตสาหกรรมค้าปลีก มีแนวโน้มการนำเทคโนโลยี Facial Recognition เข้ามาใช้งานในประเทศ

  • อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นธุรกิจที่มีการใช้จ่ายเงินบนสื่อโฆษณาดิจิทัลมากเป็นอันดับ 1 และตัวธุรกิจเองมองว่าสื่อดิจิทัลสามารถวัดผลได้ชัดเจนกว่าสื่อประเภทอื่น โดยมีการจ่ายเงินไปกับสื่อ Display และ Search เป็นหลัก เหตุจากกลุ่มเป้าหมายนิยมค้นหาข้อมูลจากรีวิวต่าง ๆ ส่วน Display มีหน้าที่ไดรฟ์ให้คนสนใจในตัวรถยนต์และทำการเสิร์ชหานั่นเอง

  • อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีการทำ Segmentation ไว้ชัดเจน เช่น คอนโดมิเนียมสำหรับกลุ่ม First Jobbers หรือ บ้านเดี่ยวระดับ Luxury สำหรับลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง สื่อดิจิทัลจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้ดีกว่า

  • อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ลงเงินในสื่อโฆษณาดิจิทัลเพิ่มขึ้น จากสินค้าใหม่ที่เริ่มเข้ามา ทั้งกลุ่มสินค้า IoT แพกเกจความบันเทิงต่างๆ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

  • อุตสาหกรรมสกินแคร์ จากเดิมเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายเงินบนสื่อดิจิทัลมากอยู่แล้ว และจะปรับเปลี่ยนจากการใช้เงินบนสื่อแมกกาซีนสู่ดิจิทัลเป็นหลัก

  • กลุ่มสถาบันการเงิน จะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากบริการตัวใหม่ ๆ ที่กำลังไดรฟ์ให้มีการใช้งานบน Mobile Banking เช่น การเปิดบัญชี ฝากเงิน ลงทุน กู้เงินกับทางธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน ฯลฯ

  • กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ มีการใช้จ่ายเงินบนสื่อโฆษณาดิจิทัลเพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Young Generation และคนกลุ่มนี้ต้องการ Innovation รวมถึงมีการใช้ดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารแทบจะตลอดเวลา

 

แพลตฟอร์มมาแรง ปี 2019

Facebook, YouTube และ Search ยังเป็นแพลตฟอร์มหลักที่แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนประมาณ 60% ของเงินลงทุนในโฆษณาทั้งหมด

Creative, Search และ Line เป็นแพลทฟอร์มโฆษณาออนไลน์ ที่เติบโตสูงที่สุดในปี 2018 ที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ 60, 61 และ 90 ตามลำดับ

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รีเทล ยานยนต์ และการสื่อสาร มอง Search Engine เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงลูกค้าที่มีพฤติกรรม All Way On ผ่านการ Search ได้ตลอดเวลา ทำให้กลุ่ม Category เหล่านั้นทุ่มเงินไปกับการซื้อโฆษณาผ่าน Search Engine มากขึ้น

Affiliate Marketing น่าจับตา

ในปี 2019 ความสำคัญของ Affiliate Marketing หรือการซื้อสื่อผ่านแพลทฟอร์มคนกลาง ที่เชื่อมระหว่าง เจ้าของสินค้า หรือแบรนด์ (Advertiser) และ เจ้าของเว็บไซต์ หรือนายหน้าโปรโมทสินค้า (Publisher) เข้าด้วยกัน เริ่มมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเห็นได้จากสัดส่วนเงินลงทุนในโฆษณาทั้งหมดอยู่ที่ 2% จากมูลค่า 19,692 ล้านบาท

ทั้งนี้  Affiliate Marketing เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ธุรกิจหรือเจ้าของสินค้า (Advertiser) สามารถนำข้อมูลไปโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีระบบการคำนวณค่าโฆษณาตามจริงและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งวิธีการนี้จะมีระบบช่วยให้เว็บไซต์สามารถนำข้อมูลสินค้าและบริการที่ธุรกิจต้องการเผยแพร่ไปแสดง และมีระบบการคำนวณเงินให้กับเจ้าของเว็บไซต์ (Publisher) นั้นๆ

การมาของ Affiliate Marketing จะเข้ามาตอบโจทย์แบรนด์สินค้า ในการทำ ROI (Return on Investment) improvement ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น และผู้เล่นหน้าใหม่จะหันมาทำการตลาดผ่าน Affiliate Marketing มากขึ้นอีก


สำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการเพิ่มยอดขายทางการตลาดออนไลน์ หรือผู้ที่มีเว็บไซต์ ที่ต้องการสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้าโปรโมทสินค้า ผ่านระบบ Affiliate Marketing สามารถขอคำแนะนำจาก แอ็กเซสเทรด (ACCESSTRADE) ได้ที่ โทร. 02-258-4970-1 และ E-mail: support@accesstrade.in.th 

หรือคลิกสมัครได้ที่ :  https://accesstrade.in.th

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *