ปลดล็อกกิจกรรม ในพื้นที่สีแดงเข้ม

ศบค. คลายล็อก 10 กิจกรรมสามารถทำได้ มีผล 1 ตุลาคม 2564 นี้

ไฟเขียวแล้วสำหรับมาตรการคลายล็อก กิจกรรม และ กิจการที่สามารถกลับมาเปิดทการได้ตามปกติ จากการเปิดเผยข้อมูลจากทาง ศบค. ได้แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ โดยประกอบไปด้วย

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตาม ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 1 ตุลาคม 2564

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ เด็กอ่อนก่อนวัยเรียน
 2. ห้องสมุดสาธารณะ
 3. พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษรณะเดียวกัน หรือ โบราณสถาน
 4. ศูนย์การเรียนรู้ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด
 5. ร้านทำเล็บ เปิดดำเนินการได้ แต่ต้องนัดหมาย
 6. ร้านสัก เปิดดำเนินการได้โดยต้องนัดล่วงหน้า และ ลูกค้าต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ มีผลตรวจ ATK หรือ RT PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง
 7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น นวด, สปา เปิดบริการได้แต่ต้องนัดหมายล่วงหน้า จำกัดเวลา ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน
 8. ธุรกิจโรงภาพยนต์ หรือ ฉายภาพยนต์ เปิดดำเนินการได้ถึง 21.00 น. เว้ยระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือ ลดจำนวนคนเหลือประมาณ 50% และ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
 9. การเล่นดนตรี ในร้านอาหารเปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือ แสดง
 10. กีฬาในร่ม ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ หรือ ฟิตเนส

เงื่อนไขมาตรการดังกล่าวสำหัรบกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม มีการปรับข้อเสนอ ซึ่งประกอบด้วย

 • การห้ามออกนอกเคหสถาน มาตรการเดิม เวลา 21.00-04.00 ปรับลดเป็นเวลา 22.00 -04.00 น. อย่างน้อย 15 วัน
 • ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดิมเปิดบริการได้ถึงเวลา 22.00 น. ปรับเป็นเปิดได้จนถึง 21.00 น. โดยให้เปิดสถานบันกวดวิชาได้ แต่ต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ
 • เปิดให้บริการโรงภาพยนต์, สปา, ห้องออกกำลังกาย และ ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง
 • ร้านสะดวกซื้อตลาดสด หรือ ตลาดนัด เฉพาะการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เดิมเปิดดำเนินการได้จนถึง 20.00 น. ปรับเป็นเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
 • กีฬากลางแจ้ง หรือ ในร่มที่เป็นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ หรือ ประเภทกีฬาในร่มที่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้มาตรการเดิม ประเภทกีฬากลางแจ้งหรือในที่ร่ม ที่เป็ฯที่โล่งไม่มีระบบปรับอากาศเปิดไม่เกินเวลา 20.00 น.
 • ประเภทกีฬาในร่มที่มีเครื่องปรับอากาศ ยังไม่เปิดดำเนินการ รวมถึงสามารถ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *