แบงก์ชาติปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 63

แถลงการประชุม กนง. ลงมติเป็นเอกฉันท์ ปรับลด GDP ปี 2563

ประกาศจากแบงก์ชาติ เรื่องปรับลดคาดการณ์ GDP ในปี 2563 นี้ จากเดิมที่เคยคาดการณ์เอาไว้สำหรับ GDP จะอยู่ที่ -5.3% เหลือเพียง -8.1% นอกจากนั้นการประชุม ยังมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายเอาไว้ที่ 0.5%

จากการประเมินของแบงก์ชาติ กับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะหดตัวลงกว่าการประมาณการเดิม สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะรุนแรงมากกว่าที่คิดเอาไว้ ทางแบงก์ชาติ ได้เห็นว่านโยบายทางการเงิน ที่มีมาตรการผ่อนคลายมาตั้งแต่ต้นปี 2563 รวมไปถึง มาตรการต่างๆ จากการคลังของรัฐบาล บวกกับมาตรการด้านการเงิน และ สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ จะช่วยผลกระทบที่เกิดขึ้น จากพิษโควิด-19 นอกจากนี้ ยังเป็นมาตรการที่ออกมาช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ได้อีกด้วย

ผลกระทบต่างๆที่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มจะทยอยฟื้นตัวในประทศที่สามารถควมคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย สำหรับเงินเฟ้อมีแนวโน้มว่าจะติดลบกว่าที่ประเมินเอาไว้ ทางแบงก์ชาติ ยังได้มีการออกมาประเมินอีกด้วยว่า เศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มจะหดตัวกว่าที่ประเมินเอาไว้ เนื่องจาก การแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รุนแรงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว และ การส่งออกสินค้า รวมไปถึง อัตราการจ้างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

บทสรุปจากทางแบงก์ชาติ ก็คือการมองไปข้างหน้า ซึ่งทางคณะกรรมการ จะทำการติดตาม และ พัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, เสถียภาพทางการเงิน, อัตราเงินเฟ้อ และ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึง ผลลัพธ์ของมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน, มาตรการ เยียวยาเกษตรกร, เยียวยากลุ่มเปราะบาง, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ มาตรการล่าสุด ที่จะถูกปล่อยออกมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ นั่นก็คือ มาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่าน 3 แพ็คเกจ นั่นก็คือ มาตรการ เที่ยวปันสุข, เราไปเที่ยวกัน และ กำลังใจ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *