เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน

แจ้งความคืบหน้า การปรับปรุงขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ เรารักกัน

ตรวจสอบความคืบหน้า สำหรับโครงการ ม.33เรารักกัน สำหรับการเช็คสิทธิ์ ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ใน 4 กลุ่มซึ่งจะมีการแจ้งผลผ่าน 4 ช่องทางด้วยกัน

โครงการ ม33เรารักกัน เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ยังคงอยู่ในกระแสสังคม ที่ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้มีการปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบล่าสุด ทีมงานพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นขอทบทวนสิทธิในโครงการ ม33เรารักกัน ตามที่สำนักงานประกันสังคมเสนอ

การยื่นขอทบทวนสิทธิ สามารถทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกันได้ตั้งแต่วันที่ 15 ไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 และสามารถทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. โดยจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกบลุ่มต่างๆ ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ 4 กลุ่มตามรายละเอียดด้านล่าง

  • กลุ่ม 1 – ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
  • กลุ่ม 2 – ผู้ที่ลงมทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แต่ถูกปฏิเสทว่าไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคา 2564 หรือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  • กลุ่ม 3 – ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ ม.33 เรารักกัน
  • กลุ่ม 4 – ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ข้อมูลไม่ตรงกันกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยกตัวอย่างเช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

จากการตรวจสอบข้อมูลและการคัดกรองสิทธิ ผู้ประกันตน สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2564 และ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องทำการ “กดยืนยัน” ตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งสามารถกดได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ จะได้รับวงเงินสะสมผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายน 2564 หรือ ณ วันที่กดยืนยันสิทธิ

แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิในวันที่ 5-11 เมษายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง

  1. SMS หมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง
  2. โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ บุคคลอ้างอิง
  3. โทรศัพท์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน
  4. ไลน์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

ในส่วนของผู้ประกันตน ที่มีสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน เหมือนกับโครงการเราชนะในวันที่ 12 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

Leave A Comment