ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

ประกาศจากทางกรมอุตุ เกี่ยวกับประเทศไทย ได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *