ไทยชนะ มาตรการป้องกัน และ ติดตามการแพร

ไทยชนะ.com แพลตฟอร์ม สำหรับประชาชน ที่ต้องกรใช้บริการร้านค้า และ ห้างสรรพสินค้าเพื่อใช้ติดตามควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ห้างร้านต้องลงทะเบียนรับคิวอาร์โค้ด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *