แคมเปญ Thanachart Credit Card “บัตร Black Diamond”

  1. ขอยกเลิกการรับสมัครลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 300,000 บาท ต่อเดือนออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

  2. กลุ่ม Online รบกวน Partner แก้ไขหน้า Landing page ตัดเรื่องรายได้ 300,000 บาทสำหรับการสมัครบัตร Black Diamond ที่ออกด้วย  3. สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะสมัครบัตรเครดิต Black Diamond จะต้องมี AUM (สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ) กับธนาคารธนชาต ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และฝากมาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

  4. ช่องทางสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะสมัครบัตรเครดิต Black Diamond สามารถสมัครผ่านสาขาธนาคารธนชาตทุกสาขา

  5. รบกวน Partner นำช่องทางการสมัครผ่าน Online หน้า Landing page ออกให้ด้วย (นำออกภายในวันที่ 28 มีนาคม 2020)


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *