ประกาศแท็กซี่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา แท็กซี่สามารถคิดค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับสัมภาระ แต่ละประเภท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *