ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพฯ และ อีก 5 จังหวัด

ศบค. ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพ และ อีก 5 จังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวเกิน 20 คน

ประกาศจาก โฆษก ศบค. นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงการผลการประชุมคณะกรรมการบริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น สีแดงเข้ม, สีแดง และ สีส้มตามลำดับ ทั้งนี้ทางรัฐบาลขอความร่วมมือ ส่วนราชการ และ หน่วยงานรัฐ รวมไปถึงเจ้าของกิจการ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้พิจารณา Work From Home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคน, ชลบุรี, เชียงใหม่, นนทบุรี, ปทุมธานี และ สมุทรปราการ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

  • งดการบริโภคอาหาร, เครื่องดื่ม, สุรา และ เครื่องดื่นที่มี แอลกอฮอล์ในร้าน
  • เปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
  • ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า 20 คน
  • ปิดสนามกีฬา, ยิม และ ฟิตเนส สำหรับสนามกีฬา หรือ สถานที่เพื่อออกกำลังการเป็นประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ยังเปิดให้บริการได้แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น.
  • ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการได้จนถึง 21.00 น.
  • ร้านสะดวกซื้อ, ซูเปอร์มาร์เกต, ตลาดนัดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง, ถนนคนเดิน เปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.
  • ขอความร่วมมืดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

Leave A Comment

Table of content
Related articles