ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว 15 มิ.ย. 63

ศบค. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว วันนี้มีผลวันที่ 15 มิถุนายน

ประกาศจากทาง ศบค. โดยนายแพทย์ ทวีศิลป์ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กล่าวในช่วงที่มีการแถลงสถานการณืประจำวัด เกี่ยวกับการประชุมของทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม เป็นประธาน ได้มีการลงมติ 2 ข้อกำหนดด้านล่าง

  1. ประกาศยกเลิก “เคอร์ฟิว” มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่าง 23.00 – 03.00 น. เริ่มบังคับใช้ 15 มิถุนายน 2563
  2. ยังคงห้ามการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก, ทางน้ำ และ ทางอากาศ

สำหรับข้อ 2 ที่ยังคงต้องคงไว้ เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ เป็นบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด ดังนั้นข้อ 2 ยังคงต้องคงไว้ แต่ข้อ 1 คนภายในประเทศ สามารถเดินทางได้ตลอดเวลา การประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวดังกล่าว นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบ ให้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว พร้อมให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ประเทศไทยของเรา สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

หลังจากยกเลิกเคอร์ฟิว จะมีหลายกิจกรรม ที่สามารถกลับมาทำได้ตามปกติ เช่น

  • ร้านค้าสามารถเปิดขายได้ตามปกติ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, หาบเร่ แผงลอย
  • ยกเลิกด่านความมั่นคง ตรวจสอบผู้ที่เดินทางออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
  • ตลาดนัดกลางคืน สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้
  • ไม่ต้องทำหนังสือ ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงาน ออกนอกเคหสถาน
  • รถโดยสารสาธารณะเช่น รถเมล์, รถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน และ รถโดยสารสาธารณะอื่นๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *