ประกาศผล เราชนะ เช็คสถานะวันนี้

ตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตน เราชนะ และ ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ที่นี่

เช็คความคืบหน้า สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะล่าสุด ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงกรณีประชาชนในกลุ่มที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ทำการตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ซึ่งสามารถทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ์กับทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ง

จากการตรวจสอบไปยัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาย้ำในเรื่องของ การจ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือร้านค้า รวมไปถึงผู้ให้บริการรายย่อย ของโครงการเราชนะ ทางกระทรวงจึงขอความร่วมมือร้านค้า และ ผู้ให้บริการรายย่อย รวมไปถึงประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ ทางกระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสำนักงานตำรวมแห่งชาติ ในการติดตาม, ตรวจสอบ และ ดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับประเด็นนี้อย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดจริง

เปิดไทม์ไลน์ วันประกาศผล เราชนะ

  • ประชาชนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทราบผลการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
  • ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
  • ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน เช่น มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564
  • ในส่วนของผู้ที่ทำการยื่นขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ จะสามารถทราบผลคัดกรองสิทธิ์ได้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *