ประกาศจากกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง COVID-19

กรมควบคุมโรค ออกหนังสือเตือนคนไทย งดกลับภูมิลำเนา

ประกาศล่าสุดจากทางคณะกรรมกาสรโรคติดต่อแห่งชาต ตามพระชายบัญญัติโรคติดต่อ 2558 กรมควบคุมโรค ได้ประกาศขอความร่วมมือจัดทำแผนปฎิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และ ป้องกันระดับ อำเภอ และ หมู่บ้าน กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่อันตราย ตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และ อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ในขณะที่พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร อย่างรวดเร็จ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ได้มีประกาศออกมา ให้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากประกาศฉบับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนา

จากสถานการณ์ดังกล่าว อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 แพร่กระจายแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้มีมาตรการออกมา ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ของคณุกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือ ให้ทำแผนปฎิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และ ป้องกันโนค ในระดับอดำเภอ และ หมู่บ้านตามรายการด้านล่าง

  • จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอ และ หมู่บ้าน เพื่อที่จะดำเนินการค้นหา และ เฝ้าระวัง
  • จัดทำฐานข้อมูล ของผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป
  • ให้ความรู้ และ สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้ และ อาการของทางเดินหายใจทุกๆวัน และ หลีกเลี่ยงในการใกล้ชิดกับผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในภูมิเลานำนั้นๆ เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงภูมิลำเนานั้นๆ
  • แจ้งผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  • ไม่รับประทานอาหาร และ ใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
  • ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดตัว, หมอน, ผ้าห่ม, แก้วน้ำ, ช้อนซ้อม เป็นต้น
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และ สูบ่ นาน 20 วินาที หรือ ใช้แอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
  • หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยเรื้อรัง
  • ถ้าหากว่ามีไข้ และ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า และ ให้รีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ทันที

ทางกรมควบคุมโรคยังได้มีการออกหนังสือ ถึงกรมการขนส่งทางบก, การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สายการบิน ให้ทำทะเบียนรายชื่อ ผู้โดยสารทุกที่นั่ง มาพร้อมกับมาตรการอื่นๆ ที่เข้มงวด สำหรับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อรวม 599 ราย จากทั่วประเทศ สถานการณ์ในปัจจุบันที่ร้านค้าต่างๆ ในกรุงเทพฯ ประกาศปิดตัวรับมาตรการจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดสถานการณ์คนล้น สถานีขนส่งมหมอชิต ทำให้เกิดความแออัดในสถานีขนส่ง แทบจะไม่มีที่ยืน สำหรับคนไทยที่กลับบ้านทุกคน ขอให้ปฎิบัตตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *