สรุปประกาศด่วนจากกรมการปกครอง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในไทย

จากข้อมูลประกาศในวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางกรมการปกครองได้มีการออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID – 19) จึงได้สรุปเหตุสำคัญจากหนังสือดังนี้

  1. จากข้อมูลในหนังสือของกรมการปกครอง ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในไทยหรือ COVID – 19 ยังมีการแพร่ระบาดในประเทศอยู่ที่ระยะที่ 2 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า การแพร่ระบาดยังอยู่ในประเทศเป็นวงกำกัด สามารถสืบหาต้นตอการติดเชื้อและพื้นที่การแพร่ระบาดได้
  2. ในหนังสือกรมการปกครองมีการแจ้งว่า ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดเป็นระยะที่ 3 คือการแจ้งเตือนห้ามหรือไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจะมีการแจ้งเตือนที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

อย่างก็ตามการแบ่งระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนั้น มี 3 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 คือ มีการพบว่าคนไทยมีการติดเชื้อจากประเทศที่เป็นประเทศต้นทางการแพร่ระบาด แต่ไม่พบการติดต่อโรคนี้ในประเทศไทย
 • ระยะที่ 2 คือ มีการพบคนไทยติดเชื้อจากต่างประเทศและมีการติดต่อไปยังคนรอบตัวหรือผู้อื่น
 • ระยะที่ 3 คือ พบการติดเชื้อในประเทศสู่คนจำนวนมากและติดต่อกันอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ที่ติดเชื้อไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดหรือประเทศกลุ่มเสี่ยง

โดยกรมการปกครองได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับ COVID – 19 เพื่อการประเมินความเสี่ยงของตนเองและบุคคลรอบข้าง
 • วิธีการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
 • การใช้หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง
 • วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 • วิธีการดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา
 • การจัดการภายในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า
 • ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ COVID – 19 ด้วยการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม


โดยสรุปแล้วประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในระยะที่ 2 แต่อาจจะมีการเพิ่มระดับขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงมีการแจ้งยกระดับให้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นระดับที่ 3 จึงจำเป็นต้องแยกเรื่องการแพร่ระบาดของโรคและการแจ้งเตือนการควบคุมให้ชัดเจน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคระบาดและสังเกตอาการของตนเองด้วย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้กดังนี้

COVID-19 คืออะไร แล้วมีอาการยังไง?

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัย ในสถานการณ์ การระบาดของเชื้อโควิด-19

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *