ของขวัญปีใหม่ จากประกันสังคมเพิ่มเงินเยียวยา

ประกันสังคม เยียวยาผู้ประกันตน ของขวัญรับปีใหม่ 2564 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเดือนละ 800 เพิ่มค่าฝากครรภ์ – ค่าคลอดบุตร แถมลดเงินสมทบ มาตรา 33 เหลือเดือนละ 450 และเงินชดเชยกรณีว่างงาน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *