ความคืบหน้าการจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา 33

ประกันสังคม แจงเลื่อนจ่ายเงิน เพราะยังไม่ได้รับงบ

  • วันนี้ 18 สิงหาคม 2563 รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้มีการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคม หรือที่ทราบกันดีว่าเป็นโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 15,000 บาท ให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นคำร้องกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยนั้น จะต้องมีการเลื่อนจ่ายเงินชดเชยออกไปก่อน เหตุเพราะอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เป้าหมายหลักของการจ่ายเงินสมทบครั้งนี้ คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน มีจำนวนผู้มีสิทธิ 59,000 คน
    อ่านเพิ่มเติม: ประกันสังคมจ่ายเงิน 15,000 บาท ได้รับเงินทันที 3 หมื่นคนประกันสังคมเปิดเผยตัวเลข ผู้ประกันตนยื่นใช้สิทธิ์ ว่างงานกว่า 6 แสนคน


รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33

กระบวนการจัดสรรงบประมาณ

  • ซึ่งประกันสังคมได้มีการชี้แจงผ่าน Facebook สำนักงานประกันสังคม มีใจความดังนี้
    • การของบประมาณครั้งนี้มีวงเงินรวมกว่า 896.64 ล้านบาท โดยคาดว่าจะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่ผ่านเกณฑ์ได้ทันทีกว่า 30,000 ราย ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากในขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดสรรงบ และได้รับการโอนเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลังเรียบร้อย จะมีการทำจ่ายเงินไปยังผู้ประกันตนที่ยื่นคำร้องมาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *