ประกันสังคมปล่อยสินเชื่อจ้างงาน 3 หมื่นล้านบาท

กระทรวงแรงงานและประกันสังคม ได้ร่วมกันโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งบริษัทและสถานประกอบการต่าง ๆ สามารถกู้ได้ โดยที่สำนักงานประกันสังคม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *