ประกันสังคมปล่อยสินเชื่อจ้างงาน 3 หมื่นล้านบาท

กระทรวงแรงงานออกโครงการ สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 3 หมื่นล้าน

จากการรายงานของรัฐมนตรีว่าการทรวงแรงงานเปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมมีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ล่าสุดได้ร่วมกับทางสถาบันการเงินออกมาสนับสนุน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยวงเงินสูงถึง 30,000 ล้านบาท ให้กับสถานประกอบการ โครงการนี้เพื่อกระตุ้น และ เร่งฟื้นฟูสถานประกอบการ ในระบบเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาสนับสนุนเงินฝาก เพื่อให้ธนาคารนำไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นระยะเวลา 3 ปี ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี ในกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สถานประกอบการสามารถยื่นกู้ได้ โดยจะต้องทำการขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ ต้องรักษาสถานภาพการจ้างงานผู้ประกันตน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี สามารถยื่นกู้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 สำหรับรายละเอียดของแต่ละประเภท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถกู้ได้ด้วยวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (วงเงินจากโครงการ 18,000 ล้านบาท)
  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน สามารถกู้งเินได้ด้วยวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (วงเงินจากโครงการ 9 ล้านบาท)
  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 201 คนขึ้นไป สามารถกูได้ด้วยวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท (วงเงินจากโครงการ 3,000 ล้านบาท)

ผู้ประกอบการท่านไหนที่สนใจโครงการ สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน ของกระทรวงแรงงาน และ ประกันสังคม สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองสถานประกอบการ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อนำไปติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคาร ที่เข้าร่วมโครงการกับทางประกันสังคม เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออก และ นำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และ ธนาคารยูโอบี จำกัดมหาชน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *