ประกันสังคมให้สิทธิ์ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป

  • ก่อนหน้านี้ ได้มีข่าวที่หลายคนคงทราบกันดีในเรื่องสิทธิประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 ที่คณะกรรมการประกันสังคม ได้มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมนั้นแล้ว
  • วันนี้เราจึงมาสรุปสาระสำคัญให้ได้อ่านกันอีกครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจจะใช้สิทธิ์ในวันที่ 15 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไรมาดูกัน

สาระสำคัญจากประกาศ

  • จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกันสังคมเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 50 ปีขึ้นไป จึงได้ออกสิทธิในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และเพื่อลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์

  • กลุ่มผู้ประกันตนผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ปีละครั้ง
  • ผู้ประกันตนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 1 ครั้งต่อคนต่อปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สามารถเริ่มใช้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

“>

“>

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *