ประกันสังคมเปิดโอกาส 'ผู้สูงวัย ลงทะเบียนประกันตนมาตรา 40' ได้

ประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60-65 ปี สมัครประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว

 • เมื่อไม่นานมานี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการแถลงว่า ประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60-65 ปี (อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์) และแรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบอาชุีพอิสระ ให้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว และกฎหมายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายนเป็นต้นมา โดยวิธีการสมัครนั้นใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว และจากนั้นสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ (อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติม: ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงิน 5,000 ได้ไหม?)

สิทธิความคุ้มครอง

 • สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้มี 3 ทางเลือก ดังนี้
  1. ทางเลือกแรก: สามารถจ่ายสมทบ 70 บาท
  2. ทางเลือที่สอง: จ่ายสมทบ 100 บาท
  3. ทางเลือสุดท้าย สามารถจ่ายสมทบ 300 บาท

ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40

 • สำหรับผู้สูงวัยที่สนใจจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถเลือกสมัครได้ที่ช่องทางในก็ได้ ดังต่อไปนี้
  1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ที่สะดวก
  2. หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม
  3. สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม
  4. สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
  5. โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
  7. เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  8. เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

 • ทางประกันสังคมได้มีการแนะนำว่า ผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ให้ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และควรจ่ายเงินสมทบทันที *หากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

 • ในส่วนของผู้ที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้เพิ่มเติม คือ ข้าราชการบำนาญ /พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุ /นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพระภิกษุ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *