ประกันสังคมแจ้งเยียวยา แรงงาน 7 แสนราย

ประกาศแจ้งเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยา แรงงาน ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน จากสาเหตุการปิดแคมป์คนงานก่อนสร้าง 1 เดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *