ประกันสังคมแจ้งเยียวยา แรงงาน 7 แสนราย

เคาะเงินเยียวยาแรงงาน จากมาตรการคุม 10 จังหวัด

ประกาศจากประกันสังคม เกี่ยวกับการเยียวยาแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากกมาควบคุม 10 จังหวัด ชดเชยล่าสุดทั้งหมด 7 แสนคน คิดเป็น 50% ของค่าจ้างคนงานที่ถูกสั่งให้ปิดแคมป์

จากการรายงานของผู้สื่อข่าวได้ออกมารายงานเกี่ยวกับการเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม ที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแรงงาน และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อนสร้าง เพื่อเป็นการลดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ทั้งหมด 10 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นคนปฐม, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส ให้ปิด้เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ทางด้านกระทรวงแรงงาน ออกมาประเมินว่า 10 จังหวัดมีผู้ประกันตนในกิจกรรมต่างๆ คิดเป็นตัวเลขทั้งหมด 719,610 คน คาดว่าใช้เงิน 1 พันล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ใช้เวลาปิดไปทั้งหมด 3 เดือน ใช้เงินเยียวยาไปทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมได้ออกาเปิดเผยว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมคติให้ปิดแคมเป์คนงานก่อนสร้าง และงดการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ทั้ง 10 จังหวัดดังกล่าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในแคมป์คนงานก่อนสร้าง เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทางด้านสำนักงานประกันสังคมที่ทำหน้าที่ดูแลและเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกค้า และ ผู้ประกันตน จะทำการจ่ายเสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ ศบค. สั่งปิดโดยจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง สำหรับรายละเอียดจากทางด้านประกันสังคมที่จะทำการจ่ายเงินเยียวยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • จ่ายเงินชดเชยให้กับแรงงานลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองตลอดเวลาการปิดแคมป์
  • ระบบจะทำการตรวจสอบลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่จะได้รับการชดเชย จะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง
  • หากไม่อยู่หรือมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย จะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว
  • ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ จะเข้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วน

ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้ามาร่วมดูแลและเยียวยาแรงงาน และ ผู้ประกันตนด้วยโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเข้าไปดูแลในส่วนของนายจ้างสถานประกอบการ ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของลูกจ้างในแคมป์คนงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้แก่ลูกจ้าง และ ผู้ประกันตนในแคมป์คนงานให้ได้ครบ 100% หากพบลูกจ้างหรือผู้ประกันตน ติดเชื้อจะได้รับการรักษาตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่ไม่พบเชื้อก็จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วย

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *