เพิ่มช่องทางรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน พร้อมเพย์

ลงทะเบียนรับเงิน สงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์ ลงทะเบียนง่ายๆ

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตรผ่านระบบพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ ในส่วนของรายละเอียดในการลงทะเบียนสามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

รายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานประกันสังคม ประทรวงแรงงานได้มีการรายงานจากทาง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ กรณีการเพิ่มช่องทางในการบริการจ่ายเงินทดแทน กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ว่าในตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการเพิ่มบบริการพร้อมเพย์ให้กับธนาคารที่ผู้ประกันตนได้เปิดบัญชีกับทางธนาคารเอาไว้ ในส่วนของการลงทะเบียนพร้อมเพย์สามารถทำได้ง่ายๆ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ลงทะเบียนออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

2 กลุ่มที่สามารถลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน พร้อมเพย์

  1. ผู้ประกันตนที่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรไว้แล้ว สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ที่พื้นที่ 12 แห่ง ทั่วประเทศ
  2. ผู้ประกันที่สนใจจะยื่นรับประโยชน์ทดแทน ให้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์ กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไว้ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนที่จะยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ

ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร เปิดบัญชีเงินฝากธนาคา

ในส่วนของการยื่นเรื่องนั้นไม่ต้องนำเสานาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมายื่นกับทางสำนักงานประกันสังคม หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกันสังคมจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน “กรณีสงเคราะห์บุตร” ผ่านบริการพร้อมเพย์ ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ทุกคน สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเอาไว้ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน + สมุดบัญชีเงินฝากสามารถยื่นเรื่อง หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง วิธีการรับเงินเป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *