ตัวเลขผู้ว่างงานในปัจจุบัน

ผู้ประกันตนลงทะเบียน คนว่างงานเดือนละ 1 แสนกว่ารายจากทั่วประเทศไทย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *