เปิดเผยตัวเลขผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด19

ประกันสังคมเปิดตัวเลขผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระจากการระบาดของโควิด-19 ยื่นลงทะเบียนว่างงานเดือนละ 1 แสนกว่าราย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *