เปิดเผยตัวเลขผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด19

ประกันสังคม เปิดเผยตัวเลขผู้ประกันตนลงทะเบียนว่างงาน

ตัวเลขผู้ว่างงานในปัจจุบัน

ตัวเลขล่าสุดที่ได้ถูกเปิดเผยมาจาก รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางพิศมัย นิธิไฟบูลย์ เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ะรบาดของเชื้อไวรัสวโควิด-19 สำหรับลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคมผ่านทางรายการ ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ มีแนวโน้มว่างงานสูงขึ้น อย่างเห็นได้จัด โดยการว่างงานในปัจจุบันจะมีอยู่ 3 ปัจจัยหลักๆคือ

  • การลาออก
  • การเลิกจ้าง
  • การสิ้นสุดสัญญาจ้าง

จากปัจจัยดังกล่าวยังไม่ถูกนับรวมจากการว่างงาน ของสาเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้ เรามีตัวเลขผู้ว่างงานซึ่งได้เก็บสถิติตัวเลขมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2563 ก่อนจะเกิดสถานการณ์กไวรัวโควิด-19 โดยมีจำนวนผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแค่หลักหมื่นคนเท่านั้น แต่พอมาเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมาตัวเลขของผู้ว่างงานก็สูงขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักแสนกว่าคนต่อเดือน ในปลายปีนี้มีการคาดการณ์ออกมาว่า จะมีผู้ว่างงาน หลักหลายล้านในปลายปี 2563 นี้

เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจมากๆ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขผู้ว่างงานที่สูงขึ้น มันกำลังบอกอะไรเราหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยของเรา  กำลังประสบปัญหา ทำให้หลายๆองค์กรไม่สามารถจ้างพนักงานต่อไปได้ เลยมีกรณีถูกเลิกจ้าง หรือ จ้างให้ออกสูงมากขึ้น ทางสำนักงานประกันสังคมได้วางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตน ในกรณีว่างงาน สามารถยื่นขอรับเงินกรณีว่างงานได้ 2 ส่วนด้วยกัน

  1. ยื่นขอรับเงินกรณีว่างงานกับทางสำนักงานประกันสังคม
  2. การยื่นเป็นผู้ว่างงานกับกรมการจัดหางาน

หลังจากผู้ประกันตนลงทะเบียน และได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกันตนจะต้องมารายงานตัวตามระยะเวลาที่ถูกำหนดเอาไว้ เช่น ถ้าเป็นกรณีลาออก ให้เข้าไปรายงานตัวภายใน 3 เดือน และ ในกรณีถูกเลิกจ้าง สามารถเข้าไปรายงานตัวได้ประมาณ 6 เดือน ซึ่งการรายงานตัวนั้น สามารถดำเนิน ลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ กองทุนประกันสังคม และ เว็บไซตจ์กรมการจัดหางาน

ปัจจุบันประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงานด้วยสาเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 แล้วในอัตรา 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันของกองทุนประกันสังคม ล่าสุดกองทุนได้ทำการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนแล้วประมาณ 9.1 แสนราย คิดเป็นตัวเลขโดยประมาณ 8% ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 11 ล้านคน คิดเป็นวงเงินรวมโดยประมาณ 14,000 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *