สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี

ผู้ประกันตน สามารถตรวจสุขภาพได้ฟรีกับทุก รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ

ตามรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับการดูแลของ พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน หรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี

โดยสนับสนุนให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยทางด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้บริการดูแลสุขภาพเชิงรุก เพื่อให้เป็นประโยชน์ของสุขภาพผู้ประกันตน ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังผลิตที่สำคัญ และส่งผลให้เศรษฐำกิจของประเทศมีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทางด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคม ได้เข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายจากทางรัฐบาล และ กระทรวงแรงงาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน โดยให้สิทธิผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาล ที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ กับสำนักงานประกันสังคม โดยกำหนดให้ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ฟรี 14 รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ประกันตน ที่มีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน หากตรวจพบความผิดปกติ ผู้ประกันตน จะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก เช่น

  • การตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม
  • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • การตรวจน้ำตาลในเลือด
  • การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ทางด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังมีการกล่าวในตอนท้าย เกี่ยวกับการเชิญชวนให้ผู้ประกันตน ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลของสถานพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 1506 จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *