เตรียมรับเงินชดเชย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตร 33 ที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือนภายใน 15 เดือนย้อนหลัง เตรียมตัวรับเงินชดเชย 15,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *