เตรียมรับเงินชดเชย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 15,000 บาท

เตรียมตัวรับเงิน 15,000 ประกันสังคม มาตรา 33 เข้าบัญชี 31 สิงหาคม 2563 นี้

จากการอัพเดทความคืบหน้า ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่กำลังติดตามข่าวสารอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดมีข่าวออกมาว่า จะมีการจ่ายเงินชดเชยจำนวน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งได้มีการเลื่อนจากกลางเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทางด้านสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาให้เหตุผลเกี่ยวกับการจ่ายเงินว่า ‘ขณะนี้ทางประกันสังคม กำลังอยู่ในกระบวนการ จัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เมื่อได้รับการจัดสรร และ โอนเงินงบประมาณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้น’ จากการตรวจสอบความคืบหน้าของ การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดงาน ผู้ประกันที่ขอชดเชยในกรณี ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้ประกันตนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

เงื่อนไขของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ก็คือผู้ประกันตนกลุ่มนี้ ต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยา จากหน่ายงานอื่นๆของรัฐบาลมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร, เยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นต้น ตามที่คณะรัฐมนครี ได้เสนอให้ผู้ที่มีสิทธิ หรือ ผู้ที่เข้าข่าย ได้รับเงินเยียวยาในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 59,776 ราย

ผู้ประกันสังคม มาตรา 33 เตรียมรับเงินโอนเยียวยา 15,000 บาท สิ้นเดือนนี้

จากการตรวจสอบล่าสุด ของความคืบหน้าเกี่ยวกับ ประกันตนมาตรา 33 ที่สำนักงานประกันสังค จะทำการโอนเงิน 15,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ จะมีการจ่ายเงินเยียวยางวดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ โดยการโอนเงิน จะเป็นการโอนเงินครั้งเดียวจำนวน 15,000 บาท ทางประกันสังคม ยังแจ้งออกมาอีกด้วยว่า จะมีการโอนเงินเยียวยาจำนวน 15,000 บาท อีก 2 งวด คืองวดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ งวดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทางสำนักงานประกันสังคม จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เข้าข่ายได้รับเงินชดเชย 15,000 บาท สามารถยื่นเรื่องเข้ามาเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีผู้ประกันตนส่วนหนึ่งที่รู้ตัวว่าได้ส่งเงินสมทบ ไม่เกิน 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ย้อนหลังทำให้ไมได้ยื่นเรื่องขอรับเงินชดชน จาเหตุสุดวิสัยของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ สิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา 15,000 บาท สามารถติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 เน้นย้ำกันอีกครั้ง สำหรับผู้ประตนมาตรา 33 จะสามารถรับเงินชดเชยจาเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ได้ก็ต่อเมื่อ เป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมบทไม่ถึง 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ย้อนหลัง ในขณะเดียวกัน ต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตราการอื่นๆ ของทางภาครัฐมาก่อน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *