ประกาศจากประกันสังคม ลดจ่ายเงินสมทบ

ประกันสังคมประกาศ เรื่องการลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ผู้ประกันตน มาตรา 33 จ่ายเงินเหลือ 2% ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 จ่ายเงินเดือนละ 96 บาท 3 เดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *