ประกันสังคมจ่าย เงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33

เงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ (28 สิงหาคม 2563) ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33

ประกันสังคมแจ้งว่า จะทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิดเป็นจำนวนเงินเยียวยา 15,000 บ่าท ซึ่งจะมีกำหนดจ่ายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้

ประกาศจากทาง สำนักงานประกันสังคม และ กระทรวงแรงงาน ได้ออกมารายงานความคืบหน้าจากทางเลขาธอการสำนักงานประกันสังคม ในกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 ทางประกันสังคมได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่า จะทำการจ่ายเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือมาก่อน

เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 เงินเข้าวันที่ 28 สิงหาคม กับวันที่ 31 สิงหาคม มีการส่งข้อความออกไปแล้ว

  • เงินเยียวยาจะมีการโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนมาตรา 33 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ สำหรับผู้ที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย ส่วนผู้ที่ใช้ธนาคารอื่นๆ เงินจะเข้าวันที่ 31 สิงหาคม 2563
  • เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ระบบจะทำการแจ้งเตือนด้วยการส่ง SMS เตือนให้กับผู้ประกันตนทราบ ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคม

ใครสามารถรับเงินเยียวยา 15,000 บาท จากประกันสังคมครั้งนี้บ้าง?

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • กิจการต้องได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563
  • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป
  • ต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลเลยใช่ มาตรการเราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร, เยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

*ผู้ประกันตนสามารถทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *