จ่ายเงินเยียวยาลูกจ้าง ประกันสังคม

ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทางประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยากลางเดือนสิงหาคม 2563 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *