อัพเดทข่าวการจ่ายเงินประกันสังคม

เช็คด่วนประกันสังคมจ่ายเงินทันที 3 หมื่นคน จำนวน 15,000 บาท

จ่ายเงินเยียวยาลูกจ้าง ประกันสังคม

ข่าวล่าสุดจากประกันสังคม ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการโอนเงินชดเชย 15,000 บาท ในกลางเดือนสิงหาคม 2563 นี้โดยรายละเอียดของการโอนครั้งนี้ จะมีผู้ประกันตนประมาณ 3 หมื่นคน ได้รับเงินชดเชยทันที 3 หมื่นคน ซึ่งมาตรการเยียวยาดังกล่าวเป็นมาตรการที่ผู้ประกันตนหลายๆคนต่างก็รออย่างใจจดใจจ่อ

ทางด้านลองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการในการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคม จะมีการจ่ายเงินชดเชยรายได้ จำนวนเงิน 15,000 บาท ให้กับลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงินชดเชย จากการว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัยของการระบาด จะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 62% ของค่าจ้างรายวัน เป็นบุคคลที่ทำการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการส่งรายชื่อสถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราว มีรายชื่อลูกจ้างที่ทำการจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน มีจำนวนทั้งสิ้น 5.9 หมื่นรายชื่อได้ขอเงินชดเชยจากทางกระทรวงการคลัง ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ทำการอนุมัติเงินชดเชยกลุ่มคนเหล่านี้แล้ว คิดเป็นเงินชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563  ช่วงเวลาดังกล่าวได้ผ่านไปแล้วทำให้มาตรการเยียวยาเงินชดเชยครั้งนี้ จะถูกจ่ายเพียงครั้งเดียว จากการคาดการณ์ หลังจากที่ประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว มีการคาดการณ์ออกมาว่า จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ได้ทันที 30,000 กว่าราย ในช่วงกลางเดือน สิงหาคม 2563 เนื่องจากระบบประกันสังคม มีข้อมูลบัญชีผู้ประกันตน รวมไปถึงเงินฝากของผู้ประกันตนในกลุ่มนี้

ผู้ประกันตนที่เหลือทางสำนักงานประกันยังคม ยังไม่สามารถทำการโอนเงินในระบบให้ได้ทันที เนื่องจากลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่เคยเบิกสิทธิ์ประโยชน์จากทางประกันสังคมมาก่อนหน้านี้ ทำให้ทางประกันสังคม ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากในระบบ ทางสำนักงานประกันสังคม เลยได้มีการติดต่อลูกจ้างกลุ่มนี้โดยตรง เพื่อให้ส่งเอกสาร รวมไปถึงหลักฐานเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็นการขอขู้มมูลบัญชีเงินฝาก ลูกจ้างไม่ต้องเดินทางมายื่นข้อมูลใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าการจ่ายเงินส่วนนี้เป็นเงินจากทางกระทรวงการคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมไม่ได้วินิจฉัย การจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายเงินจากส่วนกลาง เพราะฉะนั้นการติดตามให้ลูกจ้าง ยื่นเอกสารเพิ่มมเติม จะดำเนินผ่านส่วนกลางจังหวัด ไม่ได้ดำเนินการจากตรงนี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตามที่หน่วยบริการตามจังหวัดต่างๆ

สถานที่ติดต่อประกันสังคม

สำหรับลูกจ้างที่ต้องการติดต่อกับทางประกันสังคม หรือ กรมแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ผ่านสายตรง 1506 กระทรวงแรงงาน หรือ ติดต่อผ่านทาง email address ที่ info@sso1506.com

Leave A Comment

Table of content
Related articles