นายกพิจารณา เพิ่มวันหยุดยาว

คนไทยมีเฮ บิ๊กตู่แจ้งอาจจะมีการพิจารณาวันหยุดยาวเพิ่ม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีการรายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่โหม ได้มีการออกมาเปิดเผย หลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากมาตรการผ่อนคลายดังกล่าว ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการติดเชื้อในประเทศ แต่ก็ยังสามารถติดตาม และ ตรวจสอบได้ทั้งหมดจนทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย การทดสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ ถือว่าทำได้ดีมาก อยู่ในระดับที่พอใจ

ทางด้าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวชายแดน โดยให้เจ้าหน้าที่ลดอัตราการลาพักตามวงรอบออกไป ขอให้ทุกคนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในส่วนที่พีคสุดของการรายงานครั้งนี้ ทางด้าน พล.อ. ประยุทธิ์ ยังได้มีการระบุอีกด้วยว่า ทางคณะรัฐมนตรี จะมีการหารือเกี่ยวกับการเพิ่มวันหยุดยาวอีก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจหลายๆด้านมีการปรับตัว และ ขับเคลื่อนห่วงโซ่ธุรกิจต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

โครงการภูเก็ตโมเดลนั้น ณ ปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิก แต่จะต้องทำการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ และ มาตรการที่จะเอาเข้ามารองรับให้ดีก่อน โดยจะต้องเน้นไปที่การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นหลัก เพราะยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยของเราได้ เนื่องจากจะต้องฟังเสียงประเทศชนในพื้นที่

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles