บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด พฤศจิกายน 66 บัตรคนจน 2,100 บาท ใครได้บ้าง? ได้รับตอนไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่หลายๆ คนถือกันอยู่ สำหรับรอบล่าสุดนี้ เดือนพฤศจิกายน 2566 ทางกระทรวงการคลังได้ประกาศแจ้งเรื่องการโอนเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 2,100 บาท ระยะเวลา 7 เดือนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และอื่นๆ โดยจะโอนเงินเข้าสู่บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแบบเดิม ตามที่เคยได้รับกันอยู่ โดยครั้งนี้จะโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนผ่านอุทธรณ์ รอบเก็บตก ในระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-26 ต.ค. 66 โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 พ.ย. 66 สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด พฤศจิกายน 66

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด พฤศจิกายน 66

ไทม์ไลน์ การโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. 66

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนในรอบนี้ (พ.ย.66) จะได้รับเงิน 2,100 บาท จำนวน 13 ล้านคน ที่ผ่านเกณฑ์ และยืนยันตัวตนสำเร็จ โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรอบๆ โดยการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมยอดเงินไปในเดือนถัดไปได้ เพราะฉะนั้น ใครที่ได้รับเงิน ควรวางแผนการใช้เงินให้ดีๆ ใช้สิทธิให้ครบนะคะ

สามารถใช้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรก วันที่ 1  พฤศจิกายน 2566

สำหรับคนที่ลงทะเบียน และผ่านเกณฑ์ พร้อมยืนยันตัวตนสำเร็จ จะได้รับเงินดังนี้

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน (สำหรับคนที่ผ่านอุทธรณ์รอบเก็บตก และยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วงระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-26 ต.ค. 66 จะได้รับวงเงินย้อนหลังรวม 7 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ย. 66) รวมทั้งสิ้น 2,100 บาทต่อคน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่สอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

เงินสงเคราะห์สำหรับยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-600 บาท

สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2566) ผ่านทางบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยแบ่งรอบการโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุ ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้ที่จะได้รับเงินคือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2506 และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

จำนวนการได้รับเงินของผู้สูงอายุตามวันเดือนปีเกิด ดังนี้

 • ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนเมษายน-กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท
 • ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2566 จำนวน 500 บาท
 • ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 จำนวน 400 บาท
 • ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 จำนวน 300 บาท
 • ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 จำนวน 200 บาท
 • ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกันยายน 2566 จำนวน 100 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่สาม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

สำหรับผู้พิการ จะได้รับเงินเพิ่มเติมในส่วนของเบี้ยความพิการ

 •  200 บาท สำหรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ โดยผู้พิการจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยจะต้องมีการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ แบ่งจ่าย ดังนี้เงินผู้พิการ 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

นอกจากเงินที่จะได้รับแล้ว ยังได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา อีกด้วย

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับวิธีการรับส่วนลดของค่าไฟ ค่าน้ำ สามารถติดต่อ การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับต่างจังหวัด และ การปะปา ติดต่อที่การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับต่างจังหวัด

 

ใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อย่าลืมเช็คสิทธิเพื่อรับเงินกันด้วย!

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *