ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงิน 3,000 อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

  • เมื่อวานนี้ (16 มิถุนายน 2563) ครม.มีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รวมจำนวนเงิน 3,000 บาท โดยจะให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยมาตรการช่วยเหลือนี้ ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนกรกฎาคม 2563 โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนใดๆ และสิทธิเยียวยาในเดือนพฤษภาคม จะมีการจ่ายย้อนหลัง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา

  • ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล อย่างเช่น ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธินี้

  • การได้รับเงินเยียวยานี้ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใดๆ ซึ่งรัฐจะจ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถืออยู่โดยอัตโนมัติ

  • ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) มีจำนวนผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 1,164,222 คน คาดว่าใช้งบประมาณราว 3,492,666,000 บาท

  • แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากรัฐอีกหลายโครงการ แต่ยังไม่มีการสรุปที่แน่ชัดว่าจะเริ่มทำการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อใด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่สำเร็จ โดยกระทรวงการคลังได้มีการจัดจำนวนผู้ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วมีประมาณ 302,160 คน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 งบประมาณไม่เกินการเยียวยา 906,480,000 บาท (อ่านเพิ่มเติม: เช็คด่วน! เราไม่ทิ้งกัน เตรียมเยียวยา 4 กลุ่มตกหล่นอีก 9 ล้านคน)


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *