ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 3

เปิดรายละเอียด กรณีลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ หากผู้ลงทะเบียน ลงแล้วไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรมีวิธีแก้ไขอย่างไร สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ตามติดเรื่องการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ในปี 2565 มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ โดยผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน หรือ ไม่สมบูรณ์ ถ้าหากสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่าไม่ตรงกับผู้ลงทะเบียน สำหรับวิธีแก้ไขสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น
 • สำหรับข้อมูลลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อแก้ไขข้อมูลหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้เสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ระยะเวลาโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 65 เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และ หน่วยรับลงทะเบียน
 • เดือน ก.ย. 65 ประกาศผลการลงทะเบียน และ ตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง
 • ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่าน ให้รอการยืนยันตัวตน หากไม่ผ่าน สามารถอุทธรณ์ผลได้
 • เดือน ม.ค. 66 ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยืนยันตัวตนได้ผ่าน ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร
 • ทางกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป ในเรื่องการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน

ตารางการประกาศลงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 • รอบที่ 1: 5 กันยายน 2565 – 8 กันยายน 2565 ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 2565
 • รอบที่ 2: 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 ประกาศผลวันที่ 23 กันยายน 2565
 • รอบที่ 3: 16 กันยายน 2565 – 22 กันยายน 2565 ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2565
 • รอบที่ 4: 23 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565 ประกาศผลวันที่ 7 ตุลาคม 2565
 • รอบที่ 5: 30 กันยายน 2565 – 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 2565
 • รอบที่ 6: 7 ตุลาคม 2565 – 13 ตุลาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 21 ตุลาคม 2565
 • รอบที่ 7: 14 ตุลาคม 2565 – 19 ตุลาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 2565

หากทำการตรวจสอบการลงทะเบียนแล้ว พบสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณื เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน หรือ ครอบครัวของผู้ลงทะเบียนที่ให้เอาไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง ให้เสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ที่ไม่มีครอบครัว หรือ โสด สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles