รับเงินวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บวกเพิ่ม 500 บาท

รับเงินเข้าบัญชีวันนี้ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) กระทรวงการคลังแจ้งว่าโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรแล้ววันนี้ โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้อีกคนละ 500 บาท แถมขยายเวลามาตรการเพิ่มเงิน 500 บาทไปอีก 3 เดือน เริ่มต้น 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้รายงานจากทางด้านกระทรวงการคลัง โดยเริ่มต้นดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุมสิทธิสำหรับผู้ที่มีสิทธิในมาตรการ 14 ล้านคน โดยมีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีกจำนวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน เพื่อนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นจากทางร้านธงฟ้าราคาประหยัด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้วงเงินเพิ่มเติมอีก 500 บาทได้ 3 เดือนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตอนนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทางกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดเพิ่มวงเงินจำนวน 500 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนเริ่มต้นตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564 ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน  30,000 บาท ต่อเดือนจะได้รับเงิน 300 + 500 บาท รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีจะได้รับ 200 + 500 บาท รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน รัฐบาลได้มีการขยายวงเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีก 3 เดือน ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชน ที่มีราายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค

วงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้” การใช้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC หรือร้านค้าที่รับชำระผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ประชารัฐ เท่านั้น

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *