ถอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน

เช็ควันถอนเงินสด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน 2565

อัพเดทบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบในการขยายเวลสเร่งด่วนด้านพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงานไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565

ล่าสุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแจ้งว่าจะมีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะแบ่งออกเป็นทุกวันที่ 1, 18, และ 22 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ สามารถถอนออกมาเป็นเงินสด และสะสมในเดือนถัดไปได้ในวันที่มีเงินเข้าในวันที่ 18 และ 22 ของเดือน

ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 มีการจ่ายอะไรบ้าง สามารถดูได้ด้านล่าง

วันที่ 1 ของเดือน ยอดนี้ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ และยังไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

  • วงเงินซื้อสินค้า 200 – 300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่น ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท ต่อเดือน และ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT/BTS/ARL รวมถึง ขสมก. 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และ ปริมณฑล

วันที่ 18 ของเดือน ยอดนี้สามารถอนเป็นเงินสดได้ และ สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไป

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเอง

วันที่ 22 ของเดือน สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และ ได้รับเงินเบี้ยความพิการ

สำหรับประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง หรือ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือโทร 02-127-7000

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *