บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2564

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2564 เหลือสิทธิอะไรบ้าง

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิจากมาตรการเราชนะ จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครบตามจำนวนเงิน 5,400 – 5,600 บาท ตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้ ในงวดสุดท้าย จะได้รับเงินเยียวยา รายละ 675 บาท และ 700 บาท ได้รับไปเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ที่มอบเงินเยียวยาเพิ่มเติม รายละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจากเดิมจะได้รับเงินชำระค่าสินค้า อุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บาท ต่อเดือน

เดือนเมษายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังเหลือสิทธิอะไรบ้าง และได้รับเงินวันไหน

วันที่ 1 เมษายน 2564

วงเงินชำระค่าสินค้า อุปโภค-บริโภค ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงิน 200-300 บาท ต่อคน ตามหลักเกณฑ์ของรายได้ วงเงินนี้ ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถนำเงินจำนวนนี้ ไปใช้จ่ายซื้อของใช้จำเป็น สำหรับการดำรงชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

  • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท ต่อปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน
  • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาท ต่อเดือน

ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับเงินค่าเดินทางโดยสารสาธารณธ โดยจะได้รับเงิน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ วงเงินจำนวนนี้ จะถูกหักค่าใช้จ่าย สำหรับการเดินทางด้วยรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า, บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะมีข้อกำหนด สำหรับค่ารถเมล์, รถไฟฟ้า และ รถ บขส. เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล เช่น นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม, สมุทรสาคร และ พระนครศรีอยุธยา

สิทธิส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้ม

รับเงินช่วยเหลือ สำหรับการใช้จ่าย ซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 45 บาท ต่อ 3 เดือน จะต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

วันที่ 18 มีนาคม 2564

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาของโครงการ ช่วยค่าน้ำ, ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับตามรายละเอียดด้านล่าง

ส่วนลดค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาจะต้องจ่ายเป็นเงินสดออกไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ส่วนลดค่าใช้ไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน จะต้องมีเกณธ์ว่าใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนั่นก็คือจำนวน 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามา ให้จ่ายเงินออกไปก่อน และเมื่อระบบเก็บข้อมูลเรียยร้อยแล้ว พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ ระบบจะทำการโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาให้ในบัตร 230 บาทในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผู้พิการ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมอีก 200 บาท ต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาท ต่อเดือน ทำให้ในเดือนเมษายน 2564 จะได้รับเบี้ยพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท ต่อเดือน เงินจำนวนนี้ สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ทางกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือนโดยมาตรการนี้ จะมีผลตั้งแต่ พฤจิกายน 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 และในส่วนของผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถึงแม้ไม่มีบัตรคนจน แต่ก็จะได้รับเบี้ยพิการเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท ต่อเดือนเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *