บัตรคนจนเดือนธันวาคม 2563

บัตรคนจนเดือนธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ทั้งหมด 5 อย่าง

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2563 ไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเดือนสุดท้ายของปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน แน่นอนว่าต้องอยากจะรู้สิทธิ์ 5 อย่างสำหรับผู้ที่ถือบัตรจะได้รับ สำหรับรายละเอียดของสิทธิ์ดังกล่าว สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

  • เงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บาท ได้รับเพิ่มอีก 500 บาท รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท จากเดิมได้รับ 200 บาท ต่อเดือน รับเพิ่มอีก 500 บาทเป็น 700 บาท ต่อเดือน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เงินในส่วนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

  • เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ได้รับไม่เกินคนละ 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้ที่มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และ ครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้ที่มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เรียบร้อย และ ครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินด้วยตัวเองออกไปก่อน หลังจากนั้นทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนให้ภายหลัง

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *