บัตรคนจน เพิ่มเงิน 500 บาท เข้าวันไหน

บัตรคนจน เพิ่มวงเงิน 500 บาท เงินเข้าแล้วบางส่วน ที่เหลือจะเข้าอีกวันไหนเช็คได้เลย

เริ่มขึ้นแล้วมาตรการเพิ่มวงเงิน สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่จะมีการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรเพิ่มคนละ 500 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป เงินช่วยเหลือ ในส่วนที่เหลือจะเข้าอีกเมื่อไหร่เรามีคำตอบ

จากมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาลสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อให้ประชาชผู้ที่มีสิทธิ์ สามารถนำเงินไปใช้จ่ายสินค้าเพื่ออุปโภทบริโภค เพิ่มอีกจำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึง เดือนธันวาคม 2563 จากการตรวจสอบกับทางกรมบัญชีกลาง ที่อยู่ภายใต้สังกัด กระทรวงการคลังพบว่า ได้มีการโอนงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 และ 300 บาทก่อน และเงินในส่วนที่เหลืออีก 500 บาทจะทำการโอนเพิ่มเข้าบัญชีให้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเป็นเงินทีต้องใช้จาก พรก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ทำให้ติดขั้นตอนไม่สามารถโอนเงินจำนวน 500 บาทได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

กำหนดการโอนเงิน บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2563

  • วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โอนเงินเข้าบัตร สำหรับรูดซื้อสินค้าจำนวน 200 – 300 บาท
  • วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โอนเงินเข้าบัตรรูดซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 500 บาท
  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โอนเงินเข้าบัตรสำหรับรูดซื้อสินค้าจำนวน 700-800 บาท
  • วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โอนเงินเข้าบัตรสำหรับรูดซื้อสินค้าจำนวน 700-800 บาท

เงื่อนไขผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มใน 3 เดือน ประกอบด้วย

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ปกติได้รับ 300 บาท ต่อเดือนจะได้รับเพิ่มเป็น 800 บาท ต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ปกติจะได้รับเงิน 200 บาท ต่อเดือน จะได้รับเพิ่มเป็น 700 บาท ต่อเดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *