รับสิทธิ ดูแลสุขภาพฟันทุกกลุ่ม

ตรวจสอบประโยชน์บัตรทอง ใช้ดูแลสุขภาพฟันสำหรับทุกวัย

จากการตรวจสอบข่าวที่ถูกปล่อยออกมา เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง ที่ใช้ดูแลสุขภาพฟัน, รักษา, ป้องกัน ทุกกลุ่มวัย จากการเช็คไปที่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง

บริการทันตกรรม เป็นอีกหนึ่งบริการที่มอบสิทธิประโยชนภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กองทุนบัตรทอง ซึ่งตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สามารถคลอบคลุมบริการทันตกรรม ที่จำเป็นทั้งหมดโดยเริ่มจากการรักษา ทันตกรรมดูแลประชาชนผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง ตั้งแต่การขูดหินปูน, อุดฟัน รวมไปถึงการถอนฟัน ให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ดูแลทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 0-5 ปี, เด็กโต และ วัยรุ่น อายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี, วัยผู้ใหญ่ ระหว่าง 25 ถึง 59 ปี และผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

ในส่วนของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี จะได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการเคลือบฟลูออไรด์ สำหรับกลุ่มเด็กโต ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ถึง 24 ปี จะได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบฟลูออไรด์ และ ทาฟลูออไรด์วานิช ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้จะมีบริการเคลือบหลุมร่องฟัน สำหรับฟันกรามถาวรซี่ 6, 7, 4 และ ซี่ที่ 5 ที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับบัตรทองโดยเฉพาะกลุ่มเด็กโต และ วัยรุ่น

สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นประชากรอีกกลุ่มนึง ที่สำคัฐและต้องได้รับการบริการทันตกรรม เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์จะต้องการสารอาหารจึงหิวและกินอาหารบ่อยขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่น้ำตาล หรือเศษอาหารที่จะไปเกาะอยู่ตามซอกฟันได้ง่าย รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์บางราย มีอาการแพ้ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ทำให้มีกรดออกมาจากกระเพาะอาหาร และเศษอาหารที่รับประทานเข้าไปมีฤทธิ์เป็นกรด ออกมาติดอยู่ตามซอกฟัน เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดฟันผุได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ที่ส่งผลโดยตรงต่อเหงือก

ทางด้านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการจัดสิทธิประโยชน์บัตรทอง โดยให้บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากและทำความสะอาดฟันในช่วงฝากครรภ์ 1 หรือ 2 ครั้ง ให้กับหญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน และถ้าหากพบว่ามีฟันผุก็จะได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ทันตกรรมด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *