บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66 ประกาศผลอุทธรณ์ “ผ่าน-ไม่ผ่าน” เดือน มิ.ย. นี้

คลังเร่งพิจารณาผลคำร้องอุทธรณ์ ประกาศรายชื่อ “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ให้ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือน มิ.ย. 66

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช เปิดเผยว่า สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ได้ดำเนินการอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขออุทธรณ์ และได้ดำเนินการขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่  ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการฯ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วโดยข้อมูล วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,318,622 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 91.24 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด)

สรุปสั้นๆ สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ดำเนินการแ

ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 26 เมษายน 2566 จำนวน 721,208 ราย สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และจะได้รับสิทธิย้อนหลังของเดือนเมษายน 2566 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนรีบดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการตามโครงการฯ

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ได้ยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขออุทธรณ์ และขอตรวจสอบ หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ขอให้รอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ

สำหรับรอบอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบผลภายในเดือน มิ.ย. 66 โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https //บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *