บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คเลยบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา 1,000 บาท

ตรวจสอบวันที่เงินเข้าบัญชี สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีคนไทยที่มีสิทธิ์ทั้งหมด 1.16 ล้านคน จากทั้งประเทศ ทางรัฐบาลจ่ายให้กับคนที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลาทั้งหมด 3 เดือน โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น

หลังจากการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับ การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางภาครัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ถือบัตร คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท มาตรการแจกเงินเยียวยา เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 และ จะจบลงในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ รัฐบาลมีการจ่ายย้อนหลังให้ โดยที่ผู้ที่มีสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น

สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท นั้น จะต้องไม่เคยลงทะเบียน หรือ ขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆของทางรัฐบาล นั่นหมายความว่า ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ์ ในโครงการนี้นั่นเอง จากตรวจสอบในปัจจุบัน พบว่ามีประชาชนคนไทยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,164,222 ราย โดยจะได้รับเงินเดือนเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลาทั้งหมด 3 เดือน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินทันที โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น ทางรัฐบาลจะทำการจ่ายเงินให้ในบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที โดยอัตโนมัติ

จำนวนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของประเทศไทยในปัจจุบัน

    • กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาจากทางกระทรวงการคลัง จำนวน 5.69 ล้านราย
    • กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจาก มาตรการ เยียวยาเกษตรกร จำนวน 3.54 ล้านราย
    • กลุ่มผู้ประกันตร จากโครงการช่วยเหลือเยียวขา กระทรวงพัฒนาสังคม คิดเป็นจำนวน 2.1 ล้านราย
  • กลุ่มผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม จำนวน 0.76 ล้านราย

จากจำนวนตัวเลขดังกล่าว ทำให้สามารถคิดเป็นตัวเลขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จากโครงการนี้ เป็นจำนวน 1.16 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากทางรัฐบาล เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงิน 3,000 อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *